Tel +254 733702350 | +254 722 499950
Email :keystone@lamufurniture.com

Ash Tray 2

KSh1,000.00